رهايي از وسواس ( كتاب راهنماي درمان وسواس براي بيماران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب است استثنايي به لحاظ جنبه‌هاي عملي، هم براي افراد وسواسي هم براي متخصصان باليني. براي گرفتاران وسواسي، از اين نظر مهم است كه راهنمايي‌هاي عملي و سودمندي در زمينه درك بيماري وسواس و استفاده از تكنيك‌هاي درماني، ارايه مي‌دهد و براي متخصصان باليني، در نقش كتاب راهنما عمل مي‌كند و در تمام مراحل كار شامل مصاحبه، تشخيص، انتخاب چهارچوب‌درماني،كاربرد تكنيك‌هاي رفتاري و شناختي، پايش اثرات درماني، اقدامات لازم براي جلوگيري از برگشت و عود علايم، يار و مددكار آنها خواهد بود. از جمله مزاياي بسيار برجسته كتاب، ارايه رهنمودهاي هشداردهنده و سازنده، به خانوداه‌هاي بيماران بزرگسال و كودكان وسواسي است.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: