رهايي از دام آميختگي و اجتناب شديد (راهنماي غلبه بر چالش‌هاي درمان در اكت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) يك رويكرد درماني قدرتمند و مبتني بر شواهد براي درمان‌جوياني است كه با افسردگي، اضطراب، اعتياد، اختلالات خوردن و بسياري از ديگر مشكلات روان‌شناختي درگير هستند. مبناي اين رويكرد اين باور است كه سفر در مسير شادماني و بهزيستي پايدار با پذيرش افكار و نه تلاش براي خلاص شدن از دست آن‌ها شروع مي‌شود. با اينكه آموختن اصول بنيادين ACT به سادگي ممكن است اما انجام روان و ماهرانه آن نيازمند حداقل دو تا سه سال تلاش سخت است و به احتمال زياد هم درمانگر و هم درمانجو در بعضي نقاط گير مي‌كنند....

قیمت محصول:

25,000 تومان


نظرات شما: