رقص با فيل‌ها (آموزش آگاهي براي كساني كه با بيماري مزمن زوال عقل يا پيري تدريجي مغز زندگي مي‌كنند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر نتوانيم قلبهايمان را با اين باور كه رنج وجود دارد، همسو سازيم، نمي‌توانيم احترام به زندگي را بياموزيم. هنر رقصيدن با فيل‌هاي مشكلات در زندگي به معني حذف رنج نيست. ما نمي‌توانيم فيل‌ها را از بين ببريم، پس بايد رقصيدن با آن‌ها را بياموزيم. همه مخلوقات رنج مي‌برند. براي تكريم زندگي، نمي‌توان رنج و مرگ را انكار كرد. اين حقيقت پايان داستان نيست، بلكه سرآغازي است براي اين سفر.

قیمت محصول:

45,000 تومان


نظرات شما: