رفتار مصرف كننده به زبان آدميزاد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آيا مي‌خواهيد دليل رفتار مصرف كنندگان را بدانيد؟ اين راهنماي عملي به شما در شناخت تاثيراتي كه بر روي رفتار خريد آن‌ها موثرند كمك مي‌كند. همچنين به شما نشان مي‌دهد كه چگونه از اين دانش در توسعه استراتژي بازاريابي به گونه‌اي كه مستقيما به نياز مصرف كنندگان اشاره دارد استفاده كنيد. خواهيد ديد كه چگونه مي‌توان توجه مصرف كنندگان را جلب كرد، آن‌ها را براي خريد محصول يا خدمات خود ترغيب و به مشترياني وفادار تبديل كرد و خيلي فراتر از اين‌ها. با باز كردن اين كتاب موارد زير را خواهيد يافت: ديدگاه‌ها و عقايد واقعي و قابل پيگرد نكته‌هايي مفيد براي هدايت مصرف كننده از توجه به سمت عمل چگونگي تغيير رفتار مصرف كننده توسط خودانگاره‌ها و سبك زندگي روش‌هايي براي ايجاد تجارت مكرر و وفاداري راه‌هايي براي جلوگيري از سوء رفتار مصرف كننده پيشنهاداتي در زمينه ترغيب به پذيرش محصول جديد ده راهكار براي ارتقاي رضايت مشتري.

قیمت محصول:

36,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: