رفتاردرماني ديالكتيكي براي افسردگي و اضطراب


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگرچه مقابله با افسردگي و اضطراب خيلي سخت نيست، پژوهش‌هاي باليني تخمين زده‌اند كه بيشتر از 60 درصد از افرادي كه از افسردگي رنج مي‌برند، هم‌زمان ممكن است برخي از اختلال‌هاي اضطرابي را نيز تجربه كنند. اگر شما در اين گروه قرار داريد، كاملا معمولي است كه عميقا احساس بي‌انرژي و بي‌انگيزه بودن كنيد و استرس و اضطراب قابل توجهي را نيز تجربه كنيد. با گرفتار شدن بين فشار و كشش اين دو وضعيت، در مي‌يابيد كه شناخت و مقابله با هيچ يك از آنها آسان نيست. اين كتاب با استفاده از فنون موثر رفتاردرماني ديالكتيكي و انطباق آن با نيازهاي خاص افرادي كه از هم‌زماني افسردگي و اضطراب رنج مي‌برند، ابزار قدرتمندي براي بيرون آمدن از اين شرايط را پيشنهاد مي‌دهد.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: