رشد مهارت‌هاي اجتماعي رفتاري و هيجاني كودكان (راهنماي والدين و مربيان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر در 11 فصل تنظيم يافته است. فصل اول و دوم، خودآگاهي و اعتماد به نفس و ابزارهاي ارتباطي، فصل سوم قوانين اجتماعي و نقش‌ها، فصل چهارم، پنجم و ششم تعامل با ديگران، دوستي و برقراري ارتباط و مكالمه مورد بحث قرار مي‌گيرد. فصل هفتم اختصاص به توافق و همكاري با ديگران در قالب كار گروهي، كشف خشم، مديريت خشم، صداقت، تبعيض و ديگر موارد مشابه دارد. فصل هشتم تا يازدهم به مباحث انگيزش، مديريت اضطراب و افسردگي و سازگاري با تغييراتي از جمله جدايي و طلاق والدين، سوگ و داغ‌ديدگي و گرفتن تصميم‌هاي سخت اختصاص دارد.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: