راه مري كي (اصول جاودان برترين زن كارآفرين آمريكا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مردم به عنوان عضو نيروي فروش مستقل، مشتري يا نيروي تداركاتي وارد مري‌كي مي‌شوند. آنها ما را به نام شركتي مي‌شناسند كه «افرادش را نگه مي‌دارد» و اين باعث افتخار ماست. باور ما به هواداري از مردم، هيچ تناقضي با نيازمندان به توليد سود به عنوان يك شركت ندارد. بله، ما چشممان به درآمد شركت هست، ولي اين يك وسوسه‌ي قوي‌تر نيست. بسياري ما را معما مي‌بينند، ولي داستان موفقيت مري‌كي براي من يك راز نيست. موفقيت اين شركت فوق‌العاده و نيروي فروش مستقل استثنايي آن، از مسير رقابت «پر گير و دار و بي‌رحمانه» كه در دنياي «تجارت‌هاي بزرگ» امري عادي است نگذشته، بلكه از مسير حساسيت به نيازهاي ديگران عبور كرده است. اگر اشتياق هزاران زن و تعهد كاركنان ما نبود هرگز نمي‌توانستيم تا اين حد رشد كنيم. راز موفقيت ما، يك مفهوم راهبري خاص بر اساس قانون طلايي است كه اجازه مي‌دهد انصاف در تجارت، به اوج خود برسد. روش‌هاي ما قابل اعمال در هر سازماني هست و منظور از اين كتاب، در ميان گذاشتن آنها با شماست.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: