راه‌هاي موثر براي ايجاد انگيزه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بزرگ‌ترين سرمايه هر سازمان، شركت يا هر موسسه افرادي هستند كه در آنجا كار مي‌كنند. اينها هستند كه باعث رشد، سودآوري و موفقيت يك سازمان مي‌شوند. فقط بايد راهي بيابيد كه در وجود آنها ايجاد انگيزه كند. اين كتاب به شما ياد مي‌دهد كه چطور كارمندان و كارگرانتان را به كار كردن بيشتر و سودآوري بالاتر ترغيب كنيد. سدها و موانعي را كه سر راهشان است، برداريد، برايشان محيطي پر از آرامش خلق كنيد و احساس رقابتي سالم و مثبت را در آنها بسازيد.

قیمت محصول:

21,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: