راهنماي متون روانشناسي به زبان انگليسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر براي دانشجويان دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد روانشناسي با هدف كمك به آنها در بالا بردن مهارت زبان انگليسي در فهم متون روانشناسي، تاليف گرديده است. ترتيب زنجيره‌اي اين كتاب و ارايه انواع مختلفي از تكاليف، آن را به يك كتاب دانشجو محور تبديل كرده است. كتاب، تقريبا دربرگيرنده تمامي موضوعات اصلي در روانشناسي مقدماتي و نسبتا استاندارد است، اگر چه برخي موضوعات به منظور اجتناب از فراواني مفاهيم، حذف شده‌اند.

قیمت محصول:

34,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: