راهنماي غلبه بر مشكلات شايع روان‌شناختي (با رويكرد شناختي رفتاري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر با هدف تهيه‌ راهنماي نسبتا جامع مداخله‌ي شناختي رفتاري براي مشكلات شايع روان‌شناختي جهت روانشناسان باليني مشاوران و روان‌درمانگران تدوين شده است ولي به گونه‌اي است كه براي عموم مردم نيز قابل استفاده بوده و به نوعي كار و تمرين براي افرادي است كه به درمانگران مراجعه مي‌كنند و فرآيند روان‌درماني مراجعان را تسهيل خواهد كرد.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: