راهنماي عملي پيشگويي آسماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر كه در پي كتاب پيش‌گويي آسماني ارائه مي‌شود دومين اثر جيمز ردفيلد و در واقع توضيحي در جهت درك هر چه بيشتر بصيرت‌هاي نهگانه‌اي است كه در كتاب نخست ذكر شده است. در هر فصل درباره هر بصيرت به تفضيل سخن گفته شده است و در پايان تمريناتي ارائه شده است تا خواننده ضمن آشنايي با مفهوم بصيرت‌ها گامي عملي در جهت دستيابي به آنها بردارد.

قیمت محصول:

90,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: