راهنماي عملي فراهم سازي طرح تحقيق


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فراهم سازي طرح تحقيق، كه معمولا به عنوان فصل اول يك رساله و گزارش تحقيقي به حساب مي‌آيد، اساسي‌ترين و نيز مشكل‌ترين مرحله از مراحل تحقيق است. زيرا پس از اين مرحله كه (مرحله جهت‌يابي تحقيق) نيز ناميده مي‌شود، محقق صرفا ملزم به اجراي اصول و قوانيني است كه خود تهيه و تنظيم كرده است. اين كتاب به دانشجويان اين امكان را خواهد داد كه با تمرينات به چگونگي تهيه طرح تحقيق پي ببرند.

قیمت محصول:

6,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: