راهنماي عملي فراتحليل در پژوهش علمي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر به عنوان منبعي براي آشنايي با زبان و تفكر علمي، محدود به چيزي است كه به عنوان يكي از روش‌هاي معتبر علمي به نام «فراتحليل» از سوي جامعه علمي مورد پذيرش قرار گرفته و بر اين باور نوشته شده است كه اصولا درك فعاليت پژوهش علمي بدون شايستگي فني بسيار دشوار است و شايستگي فني نيز بدون درك ماهيت پژوهش علمي بي‌معنا خواهد بود.

قیمت محصول:

13,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: