راهنماي عملي شناخت‌درماني گروهي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

درمان شناختي رفتاري يا شناخت‌درماني در اواخر دهة پنجاه ميلادي در كشورهاي غربي مطرح شد و براي درمان بسياري از مشكلات روان‌شناختي و اختلالات روان‌پزشكي به كار رفت. اين كتاب، شناخت‌درماني گروهي را براي بسياري از مشكلات بهداشت رواني، از اعتياد به الكل گرفته تا اختلالات اضطرابي و افسردگي به كار برده و نشان داده است كه شناخت‌درماني گروهي به اندازة شناخت‌درماني فردي، در درمان اثرات سوء مصرف الكل، اختلال هراس با گذر هراسي يا بدون آن و افسردگي اساسي مؤثر است. كتاب حاضر براي درمانگران آموزش ديده كه در مراكز تخصصي مشغول به كار هستند، مي‌تواند به عنوان يك راهنماي درماني كامل مورد استفاده قرار گيرد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: