راهنماي عملي تدوين پايان‌نامه تحصيلي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر به عنوان يك راهنماي عملي مناسب براي افرادي كه در فعاليت‌هاي پژوهشي خود نيازمند به استفاده از روش علمي هستند، به ويژه دانشجوياني كه قصد نوشتن پايان‌نامه، رساله يا تدوين گزارش پژوهشي دارند تهيه شده است. در ارائه مطالب كتاب نگارنده تلاش كرده است با استفاده از تجارب چندين سال تدريس نظري و عملي خود، مجموعه‌اي مختصر فراهم آورد كه با ذوق و توانايي و دانش دانشجويان رشته‌هاي مختلف علوم گوناگون و مسايل و دشواري آنان تطبيق نمايد. مطالب آن به عنوان منبعي براي آشنا ساختن دانشجويان با زبان و تفكر علمي، محدود به چيزي است كه به گونه كلي به عنوان روش علمي پذيرفته شده است، بر اين باور تهيه شده است كه اصولا درك فعاليت پيچيده آدمي، به ويژه فعاليت پژوهش علمي بدون شايستگي فني و متدولوژيكي بسيار دشوار است، و شايستگي فني نيز بدون فهم و درك مقصود اساسي و ماهيت پژوهش علمي، بي‌معنا خواهد بود.

قیمت محصول:

38,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: