راهنماي عملي آموزش ذهن‌آگاهي براي مراجعان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه مهارت ذهن‌آگاهي براي بسياري از كساني كه در زمينه‌هاي بهداشت فيزيكي - رواني، آموزش، تجارت، رهبري، و ورزش كار مي‌كنند، به صورت يك مهارت بسيار ضروري درآمده است. اين كتاب يك راهنمايي عملي و با چهارچوبي مشخص است كه هم براي آن دسته از متخصصاني كه سابقه‌ي آموزش مهارت‌هاي ذهن‌آگاهي را دارند و هم براي آنهايي كه قصد دارند در آينده اين مهارت‌ها را آموزش دهند، و براي هر كسي كه علاقمند است درباره‌ي ذهن‌آگاهي مطالب بيشتري بداند، تهيه و تدوين شده است. موضوع‌هايي كه در اين كتاب مطرح شده‌اند به اين شرح‌اند: . جلب توجه مراجع به مهارت‌هاي ذهن‌آگاهي؛ . بازخورد گرفتن و استفاده موثر از بازخورد، طي آموزش؛ . ارائه‌ي تمرين‌هاي ساده؛ . آموزش مراجعان براي به كارگيري مهارت‌هاي ذهن‌آگاهي در زندگي روزمره؛ . استفاده از سناريوهاي موردي براي نشان دادن مهارت‌هاي ذهن‌آگاهي در عمل.

قیمت محصول:

35,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: