راهنماي زبان تخصصي روانشناسي بر اساس كتاب ديسكاورينگ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

برخي از دانشگاه‌ها كتاب Discovering Psychology را به عنوان كتاب درسي انتخاب كرده‌اند. كتابي كه دكتر محمود ميرنسب براساس اين كتاب تهيه كرده‌اند، نكات جالب، بديع و آموزنده‌اي دارد. اين كتاب در 14 فصل تنظيم شده‌است. علاوه بر اين، سوأل‌هاي چهارگزينه‌اي هر فصل در آخر كتاب آمده است. ابتدا خلاصه‌اي از هر فصل به زبان فارسي ارائه شده است. در قسمت دوم، نكات كليدي هر فصل به زبان انگليسي و فارسي آمده‌است. سپس لغات مهم فصل با معناي فارسي آن آمده است. پس از آن آزموني تهيه شده است كه خواننده بايستي لغت كليدي را در جاي خالي آن بگذارد. سپس سؤالات چهارگزينه‌اي همراه با جواب فارسي آمده است.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: