راهنماي روان‌درمانگري (به درمان‌جو چه بگوييم و چرا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر بر اساس گفتگوي صميمانه من با دكتر ادوارد مسنر نخستين استاد و راهنمايم در بيمارستان ماساچوست كه توانايي خاصي در توضيح مختصر و مفيد مفاهيم اسرارآميز روان‌درماني داشت، در ناهارخوري بيمارستان مذكور، شكل گرفت.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: