راهنماي جامع داروهاي روان‌پزشكي و مواد موثر بر روان (آثار كاربردها و عوارض جانبي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر با هدف حفظ جايگاه كتاب به عنوان مقدمه‌اي قابل درك و جديد در زمينه‌هاي شناخت داروهايي است كه بر ذهن و رفتار اثر مي‌گذارند. هر يك از 21 فصل كتاب به روز شده است. هر فصل در برگيرنده معرفي داروهاي قديمي و جديد و نيز بحث‌هايي در خصوص جهت‌گيري‌هاي كنوني و آينده در پژوهش دارويي است. (از جمله داروهاي جديدي كه قرار است توليد شوند و هنوز براي استفاده باليني در دسترس قرار ندارند). دو فصل به داروشناسي رواني كودك و نوجوان و داروشناسي رواني سالمندان اختصاص يافته است، كه در برگيرنده اطلاعات مهم و جديد در خصوص استفاده از داروها در اين جمعيت‌هاست.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: