راهنماي تهيه شرح حال و مشاهده در روانشناسي باليني كودك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فرايند تشخيصي باليني نيازمند مهارت‌هاي متفاوتي است كه دانشجويان بايد با آن‌ها به تدريج آشنا شده و آن‌ها را به كار ببندند. سه مهارت اصلي كه در ارزيابي باليني و فرايند تشخيص اهميت اساسي دارند، شامل مشاهده باليني، مصاحبه باليني و آزمون‌ها يا تست‌هاي روانشناختي است. با آنكه مهارت‌هاي ذكر شده براي تمامي گروه‌هاي سني و شرايط گوناگون همواره كاربرد دارند، اما شيوه به كارگيري آن‌ها براي هر گروه خاص، در عمل با تفاوت‌هاي بسياري رو به روست و در كار با كودكان نيازمند ظرافت‌هاي بيشتري نيز مي‌گردد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: