راهنماي تفسير گام به گام دبليو آي اس سي 4 (نيمرخ مقياس هوشي وكسلر كودكان ويرايش چهار و راهبردهاي آموزشي درماني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر براي افرادي تهيه شده است كه با شيوه‌هاي اجرا و نمره‌گذاري مقياس هوشي وكسلر كودكان چهار آشنايي كامل دارند. روانشناسان و دانشجوياني كه با سنجش هوش درگير هستند، مي‌دانند كه مقياس هوشي وكسلر كودكان چهار از پركاربردترين آزمون‌ها به ويژه در مراكز باليني به شمار مي‌رود.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: