راهنماي تشخيصي و آماري اختلال‌هاي رواني (دي اس ام فايو)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

راهنماي تشخيصي و آماري اختلال‌‌هاي رواني،‌ ويراست پنجم، معروف به DSM-5 اثر عظيم و تاثيرگذاري در روان‌پزشكي و روانشناسي و روان‌كاوي است كه گستره جهاني دارد. كتاب حاضر، متن كامل اين راهنماست با اضافاتي براي راحتي كار خوانندگان ايراني از جمله فهرست تفصيلي متن،‌فهرست الفبايي اختلال‌ها و عارضه‌ها، واژه‌نامه انگليسي - فارسي و فارسي - انگليسي اصطلاحات تخصصي. افزون بر اين، نمايه اصلي DSM -5 را گسترش داديم و مفاهيم و اختلال‌ها و عارضه‌هاي مهمي را كه نمايه اصلي فاقد آنها بود اضافه كرديم تا بر كارايي نمايه و اين كتاب راهنما افزوده شود.

قیمت محصول:

300,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: