راهنماي تشخيصي و آماري اختلال‌هاي رواني (دي اس ام فايو)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM ) تلاشي است از سوي انجمن روان‌پزشكان آمريكا براي يكدست كردن نظام تشخيصي بالينگران حوزه بهداشت و روان و تا به حال پنج ويرايش آن منتشر شده است. اين دستنامه با ويرايش‌هاي پياپي در 60 سال گذشته، در تلاش بوده كه تعريفي عملياتي و مستقل از نظرات فرد ارزياب ارائه نمايد و اين نظام طبقه‌بندي به تدريج به يك مرجع استاندارد اقدامات باليني در زمينه بهداشت روان تبديل شده است. اين راهنماي تشخيصي و آماري ابزاري براي بالينگران، يك منبع آموزشي عمده براي دانشجويان و بالينگران و مرجعي براي پژوهشگران اين رشته محسوب مي‌شود.

قیمت محصول:

180,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: