راهنماي آموزش و كاربرد دي اس ام فايو (همراه ضروري راهنماي تشخيصي و آماري اختلال‌هاي رواني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب راهنماي آموزش و كاربرد دي اس ام فايو كه از كتاب‌هاي همراه ويراست پنجم دستنامه تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM5) به شمار مي‌رود، دو وظيفه مهم را ايفا مي‌كند. نخست آنكه، به عنوان راهنمايي براي بالينگران پرمشغله و نيازمند اطلاعات كاربردي درباره استفاده از كدها و معيارهاي تشخيصي، مستندات، و غرامت عمل مي‌كند. دوم آنكه، به عنوان نوعي درسنامه آموزشي عمل كرده و نوعي برنامه آموزشي ساختارمند را شامل مي‌شود كه سبب تسهيل كاربرد آن در كلاس‌هاي درسي و كارگاه‌ها مي‌شود. اين كتاب راهنما، دي اس ام فايو را رمزگشايي كرده و امكان دسترسي به محتواي آن را افزايش مي‌دهد.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: