راهنماي آزمون تشخيصي اوتيسم گيليام (نسخه فارسي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه توجه به اختلال اوتيسم بيشتر شده است و تحقيقات زيادي در مورد تشخيص، سبب‌شناسي و درمان اوتيسم صورت گرفته است. تشخيص درست براي يك اختلال زماني محقق مي‌شود كه ابزارهاي مناسب تشخيصي وجود داشته باشد. خوشبختانه امروزه در زمينه تهيه ابزارهاي تشخيصي اوتيسم پيشرفت‌هايي صورت گرفته است و ابزارهاي معتبري تهيه شده‌اند. يكي از ابزارهاي معتبر توسط گيليام در سال 1994 تهيه گرديد كه به آزمون GARS معروف است. اين آزمون در سال 2006 تجديد نظر شده و نسخه دوم آن هم منتشر شده است. اين كتاب علاوه بر اين كه يك راهنماي خوب براي يك آزمون تشخيصي معتبر دنيا است، يك الگو و نمونه عملي از تهيه و هنجاريابي يك آزمون هم به شمار مي‌رود.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: