راهبي كه اتومبيل فراري‌اش را فروخت (داستاني درباره تحقق روياهايتان و دستيابي به تقديرتان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به ساده‌ترين شكل و با روشي تعاملي، يعني آموزش و ضرورت تمرين آموزه‌ها در زندگي روزمره، به قهرمان داستان توسط مربي معنوي و توضيح چرايي و چگونگي اثربخشي آن در زندگي براي دستيابي به يك زندگي خشنود و رضايتمند، شيوه‌هاي شاد زيستن و بهره جستن از زندگي را نشان مي‌دهد. اين كتاب به شيوه داستان و تمثيل سه اصل مهم براي دستيابي به يك زندگي باكيفيت و رضايتمند را از طريق قهرمان داستان، به خواننده مي‌آموزد: چگونگي افزايش تجربه‌هاي دروني مثبت افزايش فراواني «زمان كيفي» براي خود در زندگي افزايش معنا و هدف زندگي

قیمت محصول:

59,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: