رازهاي تربيت فرزند (كودكان امروزي را چگونه بدون تهديد يا تنبيه تربيت كنيم از نوپايي تا نوجواني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شما اين جمله را بيشتر وقت‌ها از پدر و مادرها مي‌شنويد، و كاملا نيز درست است. رفتار و گفتار بچه‌هاي امروزي با پدر و مادرها بسيار بدتر از رفتار و گفتار بچه‌ها در گذشته است و از آنجا كه پدر و مادرها گاهي با رفتارهاي بسيار ناخوشايندي از سوي فرزندان خود روبرو مي‌شوند به اين نتيچه مي‌رسند كه به طور حتم در تربيت فرزندانشان اشتباه كرده‌اند. ولي دليل اساسي تغيير رفتار كودكان،‌ در اين كه بچه‌هاي امروزي بيشتر حاضر جواب هستند و كمتر اطاعت مي‌كنند، اين نيست كه پدرها و مادها كا اشتباهي انجام داده‌اند بلكه اين است كه رفتار اشتباهي را كنار گذاشته‌اند. اين كتاب روشي بدون تهديد يا تنبيه به شما پيشنهاد مي‌كند كه نه تنها كودكان را بزرگسالاني متعهد و مسئول بار مي‌آورد، كه همچنين مشكلات و زحمات فراوان امروزي را كه تربيت كودك به همراه دارد از ميان بر مي‌دارد.

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: