رازهاي اتاق هيئت مديريه (حاكميت شركتي براي زندگي بهتر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

از مهم‌ترين اصول ساختار و نظام راهبري مطلوب در هر شركت مي‌توان به تعريف واضح نقش‌ها، وظايف، حقوق و انتظارات هر يك از اعضاء و اركان موثر در اداره آن شركت همچون سهامداران، مديران اجرايي، هيئت مديره و ...اشاره كرد. حاكميت شركتي مطلوب و كارآمد، موفقيت يك كسب و كار را تضمين نمي‌كند، اما يكي از عوامل مؤثر در پايداري و موفقيت بلند مدت كسب و كار است. علائم و نشانه‌هاي حاكميت شركتي ضعيف و غير مؤثر در شركت‌ها ممكن است بلافاصله قابل مشاهده نباشد ولي در دراز مدت مي‌تواند باعث مشكلات جدي شود. حاكميت شركتي، مجموعه‌اي از روابط بين مديريت شركت، هيئت مديره، كميته‌هاي هيئت مديره، سهامداران، مقامات ناظر و ساير ذينفعان مي‌باشد. هدف اصلي نظام حاكميت شركتي، ايجاد و پايداري ارزش براي سهامداران و كليه ذينفعانش مي‌باشد. براي رسيدن به اين هدف لازم است اصول نظارتي مناسب و مديريت مؤثر و مطلوب به گونه‌اي صريح تدوين گردد.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: