رابطه والدين و نوجوان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

والدين ايراني، دوره نوجواني را به رسميت نمي‌شناسد و براي رويارويي با آن آمادگي ندارند. در واقع بسياري از آنان دل‌شان مي‌خواهد فرزندشان بدون گذر از دوره نوجواني، از كودكي وارد جواني شود. يعني جست و جوي‌هاي نوجواني اتفاق نيفتد و كودك مستقيما وارد مناسبات بزرگسالي از قبيل انتخاب رشته تحصيلي، شغل، همسر و... شود. اين طرز فكر به ظاهر كم خطر ولي در واقع بسيار آسيب‌ زاست. شايد خواندن اين كتاب كمكي باشد براي رسميت شناختن نوجواني فرزندمان و بهتر مواجه شدن با آن و شكل‌گيري اين سوال در ذهن والدين كه آيا اين چالش‌ها را مي‌توان به شكل بهتري حل كرد؟ آيا مي‌توان نوجواني را نه تهديدي براي خانواده، بلكه فرصتي براي رشد والدين و نوجوان دانست؟

قیمت محصول:

17,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: