رئيس خوب رئيس بد (چگونه از بدها بياموزيم و بهترين باشيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر مي خواهيد رئيس خوبي باشيد، چه كارهايي بايد انجام دهيد؟ اگر با رئيس بدي سر و كار داريد، چه كاري از دستتان ساخته است؟ كم و بيش كساني كه كار مي‌كنند، رئيسي دارند يا خود رئيس هستند يا هر دو آن. مشكل اينجاست كه بسياري از رؤسا فاقد پشتكار، مهارت و خودآگاهي لازم براي توانمند ساختن كاركنان در انجام درست كارها هستند. همچنين رؤساي بسياري با رفتارهاي احمقانه‌ي خود، مشكل را پيچيده‌تر مي‌كنند. كتاب رئيس خوب، رئيس بد با بهره‌گيري از ماجراهاي واقعي و تحقيقات مبتني بر علوم رفتاري، به تشريح اقدامات گاه تكان‌دهنده‌ي رؤساي برتر مي‌پردازد. نكات آموزنده‌ي آن در كنار آزمون‌ها و فهرست‌هاي يادآوري به مديران كمك مي كند تا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و با همدلي و مهارت، مجموعه تحت امرشان را هدايت مي‌كنند.

قیمت محصول:

39,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: