ذهنت را رها كن (زندگي‌ات را درياب راهنمايي براي زندگي خارق‌العاده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در كتاب «ذهنت را رها كن؛ زندگي‌ات را درياب» نويسندگان امكان دسترسي نوجوانان به اصول قدرتمند درمان مبتني بر پذيرش و تعهد را فراهم مي‌آورند. اين اصول را مي‌توان به طور وسيعي براي هر تعداد كشمكشي كه يك نوجوان، ممكن است با آنها مواجه شود، به كار برد. در صورتي مي‌توان به نوجوانان كمك كرد كه كشمكش‌هاي خود را در خلال داستان‌هايي كه در كتاب گفته شده است، شناسايي كنند و جسارت به خرج دهند و در تمرينات پيشنهاد شده، آرزوهاي خود را دنبال نمايند. شايد مهم‌ترين نكته اين است كه در خلال زمان‌هايي كه افكار و احساسات افراد نمي‌گذارند آنگونه كه مد نظرشان است، زندگي كنند. نويسندگان به وضوح به خوانندگان نشان مي‌دهند كه تنها نبوده و مجبور نيستند به كشمكش بپردازند.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: