دگرگوني زندگي با جادوي نظم (هنر ژاپني براي سامان‌دهي و نظم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مردم ژاپن بر اين باورند كه مرتب كردن اتاق و يا خانه‌شان بخت را به روي آنان مي‌گشايد... كساني كه از هنر ژاپني براي ساماندهي زندگي‌شان سود مي‌جويند، ديگر هرگز با آشفتگي و بي‌نظمي رو به رو نمي‌شوند. اين شيوه ناب فقط مجموعه‌اي از قواعد نيست، بلكه معجزه‌اي است كه با رسيدن به ذهنيتي مناسب با استفاده از روش كن‌ ماري زندگي‌تان را دگرگون مي‌كند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: