دي‌ان‌اي نوآور (تسلط بر 5 مهارت نوآوران مرزشكن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب دي‌ان‌اي نوآور حاصل يك مطالعه مشاركتي هشت ساله براي فهم عميق‌تر نوآوران مرزشكن است: «اين افراد چه ويژگي‌هايي دارند؟» و «چگونه سازمان‌هايي نوآور مي‌سازند؟» نويسندگان اين كتاب، با حدود صد نوآور برجسته دنيا مصاحبه كرده‌اند و اطلاعات پانصد نوآور و بيش از پنج هزار مدير اجرايي در بيش از هفتاد و پنج كشور جهان را گردآوري نموده‌اند. داير، گرگرسن و كريستنسن به ما نشان مي‌دهند كه كارآفرينان و مديران نوآور براي كشف ايده‌هاي مرزشكن، يكسان عمل مي كنند. آن‌ها پنج مهارت اكتشافي (دي‌ان‌اي نوآور) را در خود و سازمان‌شان ايجاد و تقويت مي‌كنند: «پرسشگري، مشاهده‌گري، شبكه‌سازي، آزمايشگري و تفكر پيوندي». پيام اين كتاب براي همه ما اين است: «توانايي خلق ايده‌هاي نوآورانه تنها تابع عملكرد ذهن نيست و به رفتار ما هم بستگي دارد، پس اگر رفتارهاي‌مان را تغيير دهيم، مي‌توانيم نوآور باشيم».

قیمت محصول:

58,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: