ديوان سنايي (ديباچه حكيم) قصائد غزليات رباعيات تركيب‌بند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اي گل آبدار نوروزي. ديدنت فرخي و فيروزي. اي فروزنده از رخانت جان. آتش عشق تا كي افروزي. دل بدخواه سوز اندر عشق. چون‌كه دل‌هاي عاشقان سوزي. از لب آموز مذهب خوب. از دو زلفين چه تنبل آموزي. اي دريده دل من از غم عشق. زان لب چون عقيق كي دوزي.

قیمت محصول:

475,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: