دهكده‌هاي جادو (جادو و جادوگراي در قبايل انسان‌هاي نخستين آنتروپلوژي آداب مذهبي بارداري احضار اشباح مراسم مذهبي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مبحث اين كتاب درباره گروه‌هايي از انسان‌هاست كه به علل تاريخي يا جغرافيايي مدت بسيار درازي از ساير مردم جهان دور و مجزا مانده‌اند، يا در كنار ملت‌هايي ساكن بوده‌اند كه توجهي به آن‌ها نداشته و وجودشان ناديده گرفته شده است، به همين علت بايد بگويم، اين گروه انسان‌ها پيش از آن كه به وسيله ملت‌هاي ديگر از بين بروند و يا فرهنگ و تمدن آن‌ها را فراگيرند توانسته‌اند در گوشه و كنار سرزمين خود پراكنده شده و به زندگاني خاص فرهنگي خويش ادامه دهند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: