دنيا چشم از ما برنمي‌دارد (مجموعه شعر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

گاهي مي‌خندم. گاهي گريه مي‌كنم. گريه اما بيش‌تر اتفاق مي‌افتد. به هر حال آدم. يكي از لباس‌هايش را بيش‌تر دوست دارد.

قیمت محصول:

5,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: