دنياي شگفت‌انگيز پسران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتابي كه پيش رو داريد قصد دارد نشان دهد چگونه مي‌توانيم از پسران كوچك امروز، مرداني قوي و مسئول و حساس براي فردا بسازيم و به جاي آنكه حس رقابت و تهاجم طبيعي پسران را خفه سازيم، روش‌هاي مناسبي براي كنار آمدن با آن‌ها به كار گيرم. نويسنده معتقد است فقدان رفتار سالم و حمايت كننده با پسران موجب بدرفتاري و گاهي تبهكاري و ناهنجاري جنسي در آنان خواهند شد. آنچه پسران ما نياز دارند كانون خانواده‌اي هسته‌اي ( شامل پدر و مادر)، سپس وجود خانواده‌اي پشتيبان ( شامل پدربزرگ و مادربزرگ) و در نهايت يك خانوادة سوم( شامل معلمان فهيم و دلسوز و حمايت‌هاي فراوان مدرسه و اجتماع) است. نويسندة كتاب در مقام يك روان درمان‌گر محقق تا كنون چندين كتاب در زمينة روابط انساني نوشته است، كه حاصل ارتباط عميق و فراوان او با خانواده‌ها، مدارس، كليسا‌ها و كانون‌هاي جوانان و سازمان‌ها قضايي مي‌باشد. وي در عين حال مهمان برخي برنامه‌هاي تربيتي راديو و تلويزيون است و در مطبوعات امريكا نيز در امور تربيتي حضور و شهرت فراوان دارد. اين كتاب حاوي اطلاعات نويني در خصوص كاركرد مغز ، قلب، روح و احساسات پسر بچه‌هاست. به والدين كه فرزند پسر دارند، به مرداني كه مايلند در خصوص جنسيت خويش اطلاع بيشتري به دست آورند، همچنين به زناني كه از رفتار مردان خشمگين مي‌شوند، توصيه مي‌شود اين كتاب را مطالعه كنند.

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: