دعوت به تمرين ذن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب درباره ذن است و براي كساني نوشته مي‌شود كه از ذن يا چيزي نمي‌دانند يا خيلي كم مي‌دانند به اين منظور تا جايي كه ممكن است كتاب ساده شده تا خواننده بتواند كل جنگل را ببيند نه آن كه به اين يا آن درخت بياويزد. ذن اساسا نوعي عملكرد يا تمرين است و نظريه‌يي از يك اعتقاد جزمي نيست. لغت ذن، يا چن، از لغت ديانه سنسكريت گرفته شده است كه به معني تفكر و نظاره است.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: