دستورالعمل‌هاي فيل آبي براي ايده‌يابي (دستور‌العمل‌هاي ايده‌يابي و پرورش آن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در كتاب حاضر، به صورت مكرر با واژه ايده روبرو خواهيد شد. اين واژه داراي معناي متعددي بوده و در زبان فارسي ترجمه دقيقي براي آن ارائه نشده است، از اين رو بهتر است در بدو امر، تكليف خود را با اين واژه روشن كنيم و دست كم يك معناي واحد كه تا حدودي مطابق با مبحث مورد نظر است، توافق كنيم...

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: