دستنامه فرمول‌بندي زيستي رواني اجتماعي (راهنمايي براي متخصصان بهداشت روان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شناخت و درك مجموعه‌اي از عوامل پيچيده شامل ژن‌ها، داروها و مواد، آسيب‌پذيري‌هاي روان‌شناختي، عوامل تنش‌زاي رواني اجتماعي و نيز عوامل فرهنگي و معنوي، درمانگر را براي ارائه تفسير چندبعدي و درمان موثر و فراگير بيماري ياري مي‌دهد. عواملي كه باعث شكل‌گيري و تداوم بيماري و مشكلات فراوان براي بيمار و اطرافيانش مي‌شود. اين مهم با گردآوري بيشترين اطلاعات مفيد بيمار در زمان اندك مصاحبه و سازمان‌دهي آن محقق مي‌شود. دستنامه فرمول‌بندي زيستي رواني‌ اجتماعي كه بر اساس مدل جورج آنجل به رشته تحرير در آمده است به دانشجويان و دستياران بهداشت روان كمك مي‌كند تا با كمي تمرين، توانايي ارائه يك جمع‌بندي قابل قبول از وضعيت بيمار در كمترين زمان را كسب كنند و در نتيجه يك طرح درماني چندبعدي و موثر براي بيمارانشان ارائه دهند.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: