دستنامه توان‌بخشي عصب روان‌شناختي كل‌نگر (توان‌بخشي سرپايي آسيب مغزي تروماتيك)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در چند دهه اخير، استفاده از روش‌هاي توان‌بخشي شناختي براي كمك به بيماران دچار آسيب‌هاي شناختي بسيار گسترش ‌يافته است. توان‌بخشي شناختي، مجموعه ساخت‌يافته‌اي از مداخله‌هاي طراحي شده براي احياي عملكرد شناختي فرد است. توان‌بخشي شناختي به توسعه و استفاده از راهبردهاي شناختي و رفتاري با هدف تاثير مثبت به بهبود عملكردي مغز آسيب‌ديده كمك مي كند و كيفيت زندگي فرد را افزايش مي‌دهد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: