در پوستين ميش (آشنايي با شخصيت پرخاشگر پنهان شناخت آدم‌هاي فريبكار و شيوه مدارا كردن با آنها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب شما را با طرز فكر جديدي درباره شخصيت آدم‌هاي فريبكار آشنا مي‌كند و شيوه كار آنان را دقيق‌تر از رويكردهاي ديگر توصيف مي‌كند و بر رفتار آنها متمركز مي‌شود و پرخاشگري پنهان را توضيح مي‌دهد و اينكه چرا معتقديم ذات فريبكاري بعضي از افراد به همين پرخاشگري پنهان بازمي‌گردد و نيز روي آن دسته از ابعاد شخصيت كه ديدگاه‌هاي سنتي از آنها غافل بوده‌اند تاكيد مي‌كند. در اين كتاب سه هدف دنبال مي‌شود: اول: آشنا كردن كامل شما با ماهيت منش‌هاي داراي اختلال و منش ويژه شخصيت پرخاشگر پنهان دوم: توضيح اين نكته كه آدم‌هاي پرخاشگر پنهان چگونه ديگران را گول مي‌زنند و فريب مي‌دهند و كنترل مي‌كنند. سوم: توضيح گام‌هايي است كه مي‌توانيم برداريم تا با شخصيت پرخاشگر پنهان چگونه مواجه شويم.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: