در ستايش عشق


:ویژگی‌های محصول


شرح:

عشق، عشقي كه ما مي‌شناسيم، در معرض تهديد است. دنياي مدرن مغلوب مصرف‌گرايي است، دنيايي است كه قرارهاي عاشقانه آنلاين، عاشقانه‌اي بي‌خطر را وعده مي‌دهند و عشق اغلب اوقات نوعي ميل و لذت‌گرايي تلقي مي‌شود. «در ستايش عشق» رساله آتشين و پرشور آلن بديو در دفاع از عشق است. در اين كتاب آلن بديو فيلسوف بلند آوازه فرانسوي با توسل جستن به انديشمنداني برجسته، از كي‌ير كگور و دو بووار گرفته تا پروست و لاكان، ما را ترغيب مي‌كند كه از عشق نترسيم، بلكه آن را چون ماجراجويي شكوهمندي ببينيم كه دست آخر ما را از وسواس فكري نسبت به خود مي‌رهاند. به قول آرتور رمبو، «عشق را بايد از نو ابداع كرد».

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: