در جستجوي شادي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر بر مبناي رويكرد درمان پذيرش‌مدار و بر اساس برنامه ذهن‌آگاهي به منظور كاستن از تنش‌ها و استرس، غلبه بر ترس و ايجاد يك زندگي سرشار و بامعنا تدوين شده است. نويسنده در سه بخش و سي و سه فصل اين اثر، علاوه بر آسيب‌شناسي و توضيح مبناهاي نظري و علمي، با ذكر راهكارهاي عملي، نشان مي‌دهد كه چگونه دنياي دروني خود را دگرگون كنيم و چطور در ايجاد زندگي ارزشمند و بامعنا موفق باشيم. هر چند كتاب با هدف استفاده عموم نوشته شده، با اين وصف مطالعه آن براي مشاوران، معلمان و روان‌درمانگران بسيار مفيد است.

قیمت محصول:

68,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: