دروغ اراده آزاد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فرصت براي فريب دادن ديگران هميشه وجود دارد و هميشه هم وسوسه انگيز است. شمار اندكي از ما قاتل يا دزد هستيم. اما همه‌مان دروغ مي‌گوييم. اگر تصميم بگيريد هرگز دروغ نگوييد در رابطه‌تان چه تغييراتي به وجود مي‌آيد،كدام حقايق ناگهاني در زندگي‌تان جلوي چشم ظاهر مي‌شوند؟ بعد از آن چه جور آدمي مي‌شويد؟ و چقدر بر اطرافيانتان تاثير مي‌گذاريد؟ به گمانم تلاش براي يافتن پاسخ اين سوال‌ها به زحمتش مي‌ارزد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: