درمان مبتني بر خانواده اصلي (خانواده‌درماني با رويكرد بين‌نسلي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مهمترين همكاري و كمك دكتر جيمز فريمو به عرصه روان‌پزشكي و روان‌شناسي وارد كردن خانواده اصلي به همراه بزرگسالان در زناشويي درماني فردي است در اين جلد دكتر فريمو راهنمايي گام به گام در 4 چوب درمان بين نسلي خاص خود به درمانگران ارائه ميدهد درماني بسيار اثربخش به طوري كه نشان داده شده است يك جلسه مبتني بر خانواده اصلي 4 ساعته مي‌تواند به 1 دوره كامل درمان بلند مدت سنتي منافع و مزيت‌هاي درماني بيشتري را به همراه داشته باشد.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: