درمان شناختي‌رفتاري اختلال‌هاي اضطرابي (كتابي براي متخصصان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اختلال‌هاي اضطرابي از شايع‌ترين اختلال‌هاي رواني است. از هر ده نفر، سه نفر در طول عمر خود، دچار اين اختلال مي‌گردند. امروزه‌، رفتاردرماني شناختي موثرترين شيوه درماني در طيف وسيعي از اختلال‌هاي اضطرابي، به شمار مي‌آيد. اين كتاب مرور جامعي است بر آخرين روش‌هاي درماني كه توسط برجسته‌ترين خبرگان باليني، نگاشته شده است. مطالعه اين كتاب براي متخصصان ارشد باليني، پژوهشگران، دستياران پزشكي، دانشجويان پزشكي، كارشناسان ارشد روانشناسي باليني و متخصصان ديگري كه به كار آموزش مي‌پردازند، بسيار مفيد است.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: