درمان راه حل‌محور (نظريه پژوهش و كاربست)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر با هدف ارائه مباني و تشريح كاربست مهارت‌هاي رويكرد راه‌حل محور در حوزه‌هاي گوناگوني از جمله سلامت روان، نگهداري از كودك، و مشاوره سازماني نوشته شده‌است. درمانگران اغلب و به طور طبيعي به پژوهش‌ها بي‌توجه‌اند. با اين حال، در كشورهاي توسعه يافته نياز روبه‌رشدي براي شواهد درماني وجود دارد؛ اين به آن معناست كه: اثربخشي درمان‌ها بايد مطابق با الگوهاي پژوهش علمي كه به منظور ارزيابي درمان‌هاي پزشكي پذيرفته شده‌اند، تعيين شود. اين كتاب مرور گسترده‌اي بر پژوهش‌هاي معاصر خواهد داشت؛ كه داده‌هاي پژوهش‌هاي نويسنده را هم شامل مي‌شود.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: