درمان ذهن‌آگاهي اعتياد (راهنماي مقابله برانگيزان رفتار‌هاي اعتيادي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب، راجع به از دست دادن فكر خواهيد كرد. نگاهي به از دست دادن‌هايي كه در زندگي‌تان رخ داده، به شما كمك مي‌كند تا علت رفتار اعتيادي خود را بفهميد و قدرت بيشتري جهت مبارزه براي بهبودي بيابيد. ولي چرا بايد به از دست دادن‌ها، به‌طور خاص نگاه كرد؟ زيرا، ماهيت از دست دادن‌ها به گونه‌اي است كه هيجان ايجاد مي‌كنند...

قیمت محصول:

16,000 تومان


نظرات شما: