درمان در 1 جلسه (حداكثر تاثيرگذاري در اولين و اغلب آخرين جلسه درمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب ابتدا ضمن توضيح تناقض بين درمان يك‌جلسه‌اي و روانكاوي به فراواني درمان يك‌جلسه‌اي در محيط‌هاي مختلف پرداخته و سه مدل و يك تحقيق رسمي از درمان يك‌جلسه‌اي را ارائه مي‌دهد. سپس از غربالگري و آماده‌سازي پيش از درمان و مفيد بودن درمان يك‌جلسه‌اي براي برخي از افراد و دستورالعمل گام به گام آن و توانمندسازي مراجعان مورد بحث قرار مي‌گيرد. در فصول بعدي كتاب، درمان يك‌جلسه‌اي در عمل، در قالب مثال موردي، آموختن از شكست‌ها و در خاتمه نگرش‌هايي كه درمان يك‌جلسه‌اي را تسهيل مي‌كند، ارائه مي‌شود. اميد است كتاب حاضر مورد استفاده و استقبال پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان رشته‌هاي مرتبط قرار گيرد.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: